• قسمت بعدی

  آن دو اظهار داشتند كه حل اين گره به دست علي ابن ابي طالب است. وقتي به امير المؤمنين (ع) مراجعه كردند علي (ع) در پاسخ آنان چنين گفت: ‹‹ شما بايد لباس هاي خود را تغيير دهيد و با وضع ساده بدون زر و زيور به حضور حضرت بياييد در اين صورت مورد احترام و تكريم قرار خواهيد گرفت››. نمايندگان نجران با لباس ساده بدون انگشتر طلا به محضر ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۲ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  علاوه بر اين، آنچه امروز از واژه ‹‹نجس›› به ذهن متبادر مي شود، با معناي آن در زمان نزول آيه تفاوت دارد. به عقيده برخي از انديشمندان بزرگ اسلامي مبناي اصطلاحي ‹‹نجس›› در زمان نزول آيه وجود نداشتو اين اصطلاح پس از ورود احكام مشروح نجس و عمل پيشوايان اسلامي در ان تثبيت شده است.بنابراين، كلمه ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۱ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  از آن جمله است كه آيه 105سوره بقره: ‹‹مايودالذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزلّعليكم من خير من ربكم›› (هرگز كافران اهل كتاب و مشركان مايل نيستند كه بر شما (مسلمان) خيري از جانب خدا نازل شود). وجه افتراق اين دو واژه، مورد اشاره فقيه بزرگ معاصر امام خميني (ره) قرار گرفته است. ايشان اعتقاد دارند در هر صورت ثابت كردن ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۱ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  در شأن نزول اين آيه گفته شده كه اين آيه در مورد مشركاني نازل گرديده كه در هنگام حج براي اجراي مراسم خود به مسجد الحرام مي آمدندو در كنار آن به كار تجارت و بازرگاني مي پرداختند، تا اينكه در سال نهم هجرت پيامبر اكرم (ص) به حضرت علي (ع) مأموريت مي دهد با ابلاغ اين دستور، آنان را از آمدن به مسجد الحرام و مكه بازدارند. بنابراين، مخاطبان ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۱ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  از مجموعه مطالب پيش گفته اين نتيجه حاصل مي شد كه ‹‹جهانگردان در ايران›› با دو ممنوعيت ناشي از دين و تابعيت مواجه هستند البته اصل بر تساوي افراد و اشخاص در قبال قانون است، مگر در موارد خاصي كه به صراحت حكمي خلاف قاعده مقرر شده باشد. بنابراين، جهانگردان غير مسلمان ملزم به رعايت قوانين مختلف مربوط به ورود و خروج از ايران ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۱ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  در اينجا اهميت رعايت قوانين مضاعف است؛ زيرا سخن از ورود ‹‹غير مسلمان›› به ‹‹كشور اسلامي›› است؛ كشئري كه بر اساس اصل 4 قانون اساسي، قواني آن بايد منطبق با موازين اسلام باشد. از اين حيث قوانين موضوعه رنگ و بويي شرعي دارند و نبايد اعتقادات جهانگرد غير مسلمان سبب ناديده گرفتن چنين قوانيني شود؛ به ديگر سخن، ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۱ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  علاوه براين، ادارات گذرنامه، گمرك، فرودگاه، راه آهن، بندر هاي مستقر درمبادي ورودي وخروجي مرز ها وهمچنين شهرها موظفند تسهيلات لازم را براي جهانگردان فراهم كنند. جهانگردان دربدو ورود به كشور داراي حق وارد كردن اموال شخصي وبرخي اقلام مرتبط به سفر هستند وبه هنگام خروج ازكشور نيز ازحق خارج ساختن صنايع دستي وآلات موسيقي ايراني ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۱ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  د) قوانين اداريدر حال حاضر، سازمان ايرانگردي و جهانگردي با مجموعه اي از قوانين ناقص و پراكنده عهده دار امور مربوط به گردشگري و جهانگردي است. البته ادغام اين سازمان با سازمان ميراث فرهنگي در استانه تحقق است و اراده نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه اعلام شده است به نظر مي رسد ايجاد سازمان جهانگردي و ميراث فرهنگي، ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۱ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعد

  از اين حيث مي توان بر مبناي مصلحت جامعه براي اينگونه افراد مجازات تعزيري مشخصي تعيين كرد. اما در زمينه حقوق كيفري جهانگردان غير مسلمان در بخش تعزيرات، به نظر ميرسد با توجه به اينكه امنيت جاني، حيثيتي، مالي و آزادي اين افراد از اهميت ويژه اي برخوردار است و جرائمي همچون آدم ربايي و گروگان گيري، سرقت اموال و توهين در صدر ساير جرائم ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۱ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  علاوه بر اين در مورد آن دسته از مسلماناني كه مفهوم به كفر هستند، مانند ناسبي ها، خوارج و غلات چنين گفته اند. ‹‹در صورتي كه غلو آنها به كفر برسد نيز از ديه بهره اي نمي برند›› .به عقيده برخي از فقها، كفار غير كتابي مهدورالدم محسوب مي شوند و خون آنان حرمتي ندارد. تبصره 2 ماده 295 قانون مازات اسلامي در اين راستا بيان مي دارد. ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۱ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  قانون مجازات اسلامي تا قبل از مصوبه مورخه 4/3/1382 مجتمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين مسءله ساكت بود و صرفاً در ماده 297 به بيان انواع ديه قتل مرد مسلمان اشاره شده بود. وصف اسلام در اين ماده سبب شد عقايد متفاوتي در خصوص ديه عقليت هاي ديني ابراز شود.سرانجام مصوبه مجمع تشخيص مصلحت به اين مباحث خاتمه داد و ضمن تبصره الحاقي به ماده 297 قانون ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۱ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  يكي ديگر از مسائل قابل توجه مربوط به حقوق جهانگردان غير مسلمان، مسئله ديه وخون بهاست. نبايد فراموش كرد كه نتمام انسانها حق حفظ تماميت جسماني دارند و بايد از آنها در قبال تعدياتي كه نسبت به جسم و جان آنان صورت مي گيرد، حفاظت كرد. قانون مجازات اسلامي با بهره گيري از مجازات قصاص در صدد بر آمده است كه براي حفظ حيات اشخاص و تماميت جسماني ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۱ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  جمهور فقها براين عقيده اند وتنها ابو حنيفه از فقهاي اهل سنت طريق ديگري را پيمود ومعتقد است هيچ تبعيضي درقصاص وجود ندارد. كافر به كشتن مسلمان كشته مي شود ومسلمان به كشتن كافر كشته مي شود. درخصوص قتل كافر توسط مسلمان بايد توجه داشت كه اگر قاتل به كشتن كافر عادت كند، به اين دليل كشته مي شود برخلاف موارد فوق كه حكم آنها درقانون مجازات ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۱ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  درتبيين مبناي لزوم علم جهانگردان غير مسلمان مي توان گفت :لازمه تنبيه، اعلام است وعقاب بلابيان قبيح است ونحوه اعلام بايد بگونه اي باشد كه ابلاغ حكم به درستي وبه نحوه اكمل صورت پذيرد. قاعده‹‹ جهل به قانون رافع مسئوليت نيست›› اگر چه براي انتظام اجتماعي ومصلحت جامعه وبه حكم ضرورت مورد پذيرش قرارگرفته است، ولي عادلانه ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۱ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  از سوي ديگر، گاهي ‹‹كفر›› سبب تشديد مجازات حد است؛ براي نمونه به موجب ماده 82 قانون مجازات اسلامي، زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان صرف نظر از اينكه زاني محصن يا غير محصن باشد قتل است اين در حالي است كه مجازات زناي غير محصن مسلمان يكصد ضربه شلاق است. نكته ديگري كه در زمينه مجازات هاي حدي جهان گردان وجود دارد، علم و جهل ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۱ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  جهانگردي، اگرچه في نفسه يك ارزش است، در قانون مجازات اسلامي مقررات خاصي براي حمايت از جهانگردي يا جهانگردان ديده نشده و اينان تابع قوانين عام كيفري ايران هستند. البته عقايد ديني جهانگردان موجب تفاوت برخي از احكام در زمينه هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيات مي شود كه به آن اشاره خواهد شد. ‹‹حدود›› به مجازات هايي گفته مي ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۱ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  بايد توجه داشت كه تملك اموال غير منقول منوط به اقامت دائمي بيگانه در ايران نيست. جهانگردان غير مسلمان داراي حق تملك املاك و ارازي واقع در ايران هستند. آئين نامه راجع به استملاك اتباع بيگانه در ايران، منصوب به مرداد 1344، در اين باره بيان مي دارد:‹‹بيگانگاني كه به منظور سياحت و استفاده ييلاقي مسافرت هاي منظم فصلي در سنوات ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۱ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  ج) نكاج جهانگرد مرد مسلمان تابع خارج، با زن مسلمان تبعه ايران منوط به تحصيل اجازه مخصوص است. ماده 1060 قانون مدني در اين زمينه بيان مي دارد: ‹‹ ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است››.د) دولت مي تواند نكاح مرد تحت استخدام دولت با جهانكرد زن مسلمان را منوط به ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۱ آبان ۱۳۹۴