• قسمت بعدی

  جدول شماره 2 و نمودارهای 4 و 5 و 6 . بخش هفتم : علل عقب ماندگی صنعت توریسم در ایران با توجه به اینکه ایران از نظر جاذبه های غنی فرهنگی و طبیعی و آثار باستانی جزء کشور اول جهان محسوب می شودولی آمارهای مربوطه از میزان درآمد و ورود جهانگردان به ایران نشان می دهد ما از این پتانسیل بالا استفاده نکردیم وسهمقابل توجهی در مقایسه با جهان و منطقه ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۲ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  1- 65 درصد از طریق مرزهای زمینی2- 33 درصد از طریق مرزهای هوایی3- 2 درصد از طریق مرزهای دریتییبا توجه به آماری که از ملیت گردشگران بین المللی ارائه گردیده استفاده از مرزهای زمینی بیشتر می باشد که کشورهای همسایه را تشکیل می دهد.4- آمار مربوط به درامد حاصل از ورود جهانگردان و اشتغال زاییبر اساس آمار و بودجه سهم جهانگردان در تولید ناخالص ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۲ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  2- آخرین آمار مربوط به تفکیک ملیت (سال 1999)این امار به ترتیب شامل موارد ذیل می باشدس (نمودار شماره 2)1- 73 درصد گردشگران ورود به ایران از کشورهای همسایه2- 20 درصد از سایر کشورهای جهان3- 7 درصد از سایر کشورهای خاورمیانهدلیل این امر را می توان اسان بودن راه های مواصلاتی بین ایران و کشورهای همسایه دانست که شامل افغانستان، پاکستان، عراق، ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۲ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  3- طی سالهای 59 و 60 با افزایش مختصری عمراه است علت را می توان ایجاد ثبات و امنیت توسط دولت جمهوری اسلامی ایران دانست.4- طی سال های 61 تا 68 دارای نوسان بوده و ورود توریستها به ایران بسیار کم که علت را می توان وجود جنگ تحمیلی در ایران بیان نمود که در کشور به دلیل حملات هوایی و زمینی کشور عراق امنیت کافی برای حضور گردشگران وجود نداشته و ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۲ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  در هر جامعه بالا رفته و می توان گفت ورود توریست بر امنیت کشود نه تنها تأثیر بد نمی گذارد بلکه با توجه به مطلب بالا باعث ایجاد امنیت در یک کشور می شود. برای مثال می توان به کشور یونان اشاره کرد که با جمعیت 10 میلیونی سالانه 12 میلیون توریست دارد که ورود این مقدار توریست باعث ایجاد مراکز بین المللی بسیار زیاد در سطح این کشور است که به ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۲ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  در خصوص جرائم جاسوسی و جرائمی که با امنیت کشور در ارتباط است به وزارت اطلاعات داده می شود تا در آنجا به آن رسیدگی کند. بخش پنجمامنیت و تأثیر جهانگردی بر آنامروزه «امنیت» به عنوان مهمترین و زیربنایی ترین اصل در تدوین استراتژی توسعه صنعت جهانگردی کشور های جهان بشمار می رود. صنعت ظریف و بسیار پیچیده جهانگردی ارتباط تنگاتنگ با ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۲ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  در خصوص آمار تخلفات با دایره جهانگردی اداره کل اتباع خارجی صحبت که از دادن آمار اتباع و علت را محرمانه بودن آنهااعلام داشتند.شایان ذکر است در خصوص جرائمی که بر علیه جهانگردان انجام می شود قانون تشدید مجازات شخصی نیز بر آنها اجراء می شود.جرائم و تخلفاتی که توسط جهانگردان در کشور رخ می دهد:شایع ترین آنها ترویج فرهنگ غرب و عدم رعایت ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۲ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  در کشور ابتدا برنامه سفر مشخص می شود و شهرهایی که قصد دیدن از آنها را دارند به اداره کل اتباع داده می شود و توسط اداره اتباع خارجه استانها به شهرستانهای مربوطه اطلاع داده می شود.مسئولین دایره های اتباع خارجی مسئولیت نظارت بر تورهای وارد شده به شهرستان را دارند و تحقیقاتی که توسط آنها یا بر عله آنها انجام می گیرد را پیگیری و اعلام ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۲ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  پی نویس1- نوری- میرزا حسین- مستدرک الوسایل- حدیث 9199 بخش چهارمروش جاری اداره کل اتباع خارجی در برخورد با توریستاتباع بیگانه جهت مسافرت به کشور به عنوان توریست یا جهانگرد ابتدا گذرنامه از کشور متبوع خود دریافت می کنند و سپس به سفارت خانه کشور در کشور متبوعشان مراجعه تا رویداد یا ویزا دریافت کنند ویزا در سفارت خانه به صورت شخصی صادر ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۲ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  2- تورویج فرهنگ غربدیگر اثر منفی توریست و جهانگرد در کشور ترویج فرهنگ کشورهای بیگانه در کشور می باشد که در اجرای این کار کشورهای خارجی سرمایه گذاری بسیار زیادی انجام داده و تنها راه شکست جمهوری اسلامی ایران را ترویج فرهنگ غرب و عوض کردن فرهنگ کشور می باشد که در این راستا توریست ها که به صورت مستقیم با مردم در ارتباط هستند به عنوان ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۲ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  جهانگردی و صلحجهانگردی برای توسعه و گسترش به دنیای پر از صلح واشتی نیاز دارد و خود نیز به ایجاد چنین جهانی کمک می کند.5- کسب اخبار و اطلاعاتاز دیگر اثرات مثبت حضور توریست و صنعت جهانگردی کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز از کشورهای ؟؟؟؟؟ در جهت برنامه ریزی ذقیق تر در نحوه کار و برخورد بین الملل با آن کشور می باشد که در مصاحبه با مسئولین ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۲ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  مثلاً کاهش ارزشا های مذهبیپ، قومی پاسخگوی نقصان در جهانگردی مذهبی خواهد بود یا بالعکس و یا در کم شدن تعداد نفرات خانواده و وابستگی آن می توان به کاهش جهانگردی خانواده پی برده. تجربه جهانگردی از اموری است که نه تنها به پیشرفت فرهنگی منجر می شود بلکه سرچشمه فرهنگ است.4- بین المللیمسافرت مردم، اقامت در یک سرزمین مسائلی را در سطح مملکت ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۲ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  تأثیر دگرگونی شرایط، فرهنگی بر روی جهانگردی واضحاست زیرا آمارهای رسمی و اموری که از طرف کارشناسان و متخصصین بخش جهانگردی ابراز می شود و مورد توجه قرار گرفته نمایشگر آن است که بعضی متغیرها نظیر سن، جنس، درآمد، میزان تحصیلات نوع طندگی، اموال شخصیه، شغل و غیره بر چگونگی جهانگردی اثر قفراوان دارد. جهانگردی عاملی است برای شناخت ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۲ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  بخش سوم اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور الف) اثرات مثبت:1- اقتصادی:جهانگردی صادرات نامرئی خدمات و محصولات است. مثلاً هزینه هایی که یک جهانگرد در سرزمین دیگر مصرف می کند هزینه غذایی تفریحات، مسکن، حمل و نقل، خرید هدایا، کالاهای بومی که ارزی است. جهانگردی فرآیندی است که سایر بخش های اقتصادی دیگر را فعال می کند. مثال: توسعه ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۲ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران با توجه به اهميت پوشش، بي حجابي در انظار عمومي را جرم اعلام كرده است. تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي در اين خصوص بيان مي دارد: ‹‹زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه يا از 50 هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد››.اينجا معناي غالب ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۲ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  دربرخي ازروايات رسيده، نگاه كردن به سروصورت زنان غير مسلمان بلااشكال اعلام شده است؛ ازجمله درحديثي ازحضرت علي (ع) آمده ‹‹ لابأس بالنظر الي رؤوس الناس من اهل الذمه ›› (نگاه كردن به سرهاي زنان اهل ذمه جايز است). درروايتي ديگر ازامام صادق (ع) نقل شده است كه حضرت رسول اكرم(ص) فرمود: ‹‹ لاحرمه لنساء اهل الذمه ان ينظر ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۲ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  به نظر مي رسد وقتي براي ورود جهانگردان غير مسلمان به مساجد ممنوعيتي احراز نشده، بالطبع براي ورود آنان به حرم امامان وامامزادگان نيز ممنوعيتي وجود نخواهد داشت. البته اين عقيده نافي الزامات مربوط به حرمت اينگونه اماكن مقدس ورعايت محدوديت هاي ناشي ازورود واقامت درآنها نيست.ب) محدوديت هاي مربوط به پوشش جهانگردان زن وغير ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۲ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بعدی

  فقهاي بزرگي همچون شيخ مفيد دررساله ‹‹ العزيه›› ابن عقيل، اسكافي وابن جنيد وعماني وشيخ طوسي دركتاب ‹‹ نهاييه›› از قدما ، محقق اردبيلي صاحب مدارك وصاحب مفاتيح وگروهي از متأخران به طهارت اهل كتاب فتوا داده اند. فقيه مشهور آيت الله آقاي سيد محسن حكيم كه يكي ازمراجع معاصر اماميه است، نيز به طهارت اهل كتاب ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۲ آبان ۱۳۹۴