• تست ها 2

  6- جهانگردي زماني مفهوم پيدا مي کند که امر تفريحات موجب.................. 1) دگرگوني در فضاي زيستي يک ناحيه شود. 2) تبادل فرهنگ ها و رونق فعاليت هاي توريستي شود. 3) مهاجرت و جابه جایی گروه هاي انساني در محل اقامت دايمي آنها شود. 4) نقل مکان گروه هاي انساني به خارج از محل اقامت دائمي يا حول وحوش بلافصل آن شود. 7- دانش جهانگردي به طور علمي از چه ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • تست ها

  تستها 1- نقش مهم و اصلي يک جغرافيدان در برخورد با مسائل جغرافيايي چيست ؟ 1) کشف رابطه علت و معلول بين پديده هاي طبيعي 2) کشف وتبيين رابطه علت ومعلولي در يک محيط جغرافيايي 3) شناخت و اشراف بر پديده هاي طبيعي و انساني 4) شناخت و کشف تضاد ها و گوناگوني ها بين جوامع انساني در روي زمين 2- کدام گزينه مفهوم جغرافياي کاربردي را بهتر بيان مي ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • تعاریف گردشگری 2

  دانش جهانگردي به عنوان يكي از علوم وابسته و نزديك به علم اقتصاد از اوايل دهه دوم قرن بيستم در كشور هاي ايتاليا، سوييس و آلمان به وجود آمد. از جهانگردي تعاريف مختلفي ارائه داده اند: آرتور بورمن جهانگردي را مجموعه مسافرت ها به منظور استراحت، تفريح يا تجارت يا ديگر فعاليت هاي شغلي و مراسم خاص انجام مي شود. غيبت شخص از محل سكونت دائم ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • تعاریف گردشگری 1

  5- تعاريف و مفاهيم جغرافياي گردشگری جغرافياي گردشگری از شاخه هاي جغرافياي اوقات فراغت است. جغرافياي توريستي مجموعه اي از روابط متقابل بين اوقات فراغت فردي و گروهي با محيط پيرامون مي باشد. زماني از جهانگردي سخن به ميان مي آيد كه امرتفریحات موجب نقل گروه هاي انساني به خارج از محل اقامت دائمي و يا حول حوش بلا فصل آن مي شود. اين امر ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • جایگاه گردشگری در جغرافیای انسانی

  3- جايگاه گردشگری در جغرافياي انساني جغرافيا در تعريف و تبيين گردشگری از ارائه يك تعريف صرف علمی قديمي فراتر رفته و توريسم را در چارچوب كلي جغرافياي انساني – اجتماعي به عنوان يكي از نقش هاي اساسي انسان به شمار مي آورد. علت وجودي انسان، يك سلسله نقش هايي مثل توليد مثل وبقا، سكني داشتن، كاركردي، آموزش ديدن و پرورش يافتن، تامين ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • نگرشی بر جغرافیای کاربردی 2

  دو قطب جغرافيا همچنين عامل مهمي در دگرگوني محيط هاي طبيعي و چهره هاي فرهنگي تلقي مي شود. يكي از تعاريف مقبول در جغرافيا كه همه خصيصه هاي مكاني– فضايي را در بر مي گيرد عبارت است از: رابطه انسان با طبيعت با تاثير پذيري از عواملي چون نيروهاي خارجي (اقتصاد سياسي)، نیرو هاي داخلي شامل عوامل طبيعي مثبت و منفي، عوامل انساني و ايدئولوژي ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • نگرشی بر جغرافیای کاربردی 1

  2- نگرشي بر جغرافياي كاربردي – توريستي جغرافياي گردشگری شاخه اي از جغرافياي انساني است. براي دستيابي به تعريف دقيقو جامع تر از آن، بايد به تعريف جامع از جغرافياي انساني رسيد. در گذشته بزرگان علم جغرافيا و سايرعلوم از جمله پل ويدال دولابلاش باني علم جغرافياي انساني، ژاكلين بوژوگارنيه در كتاب "جغرافيا، روش ها، چشم اندازها"، ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • تعاریف و مفاهیم جغرافیای گردشگری

  تعاريف و مفاهيم جغرافياي گردشگری 1-مقدمه اهميت روز افزون توريسم موجب آن شده كه نظر محققين علوم مختلف انساني– اجتماعي را به خود جلب كند. دانش جغرافيا نيز توريسم را در چارچوب كلي جغرافياي انساني– اجتماعي مورد بررسي قرار مي دهد ودر رابطه محيط هاي طبيعي و انساني و جاذبه هاي آن از جمله عواملي محسوب مي شود كه مورد ارزيابي قرار مي ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • جهانگردی و صلح 4

  جذب اين همه نيروي عظيم انساني تأسيسات وسيع شهري در زمينه پاركينگ ، ترمينال و فرودگاه شهري مي طلبد . شهر هاي زيارتگاهي نجف و كربلا در عراق ، مشهد و قم در ايران نيز حوزه نفوذي گسترده اي دارند . در سوريه شهر دمشق با وجود مزار متبركه اي جون حرم حضرت زينب (س) و حضرت رقيه (س) زائران فراواني را بخصوص از ايران جذب مي كند . نقش بازرگاني شهر ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • جهانگردی و صلح 3

  اعتدال هوا و سواحل آفتابي مديترانه انواع تفريحات ورزش ها نظير شنا ، تنيس ، مسابقات اتومبيل راني و اسب سواري را در فصل تابستان ميسر مي سازد . سينما ها ، نمايشگاههاي تمبر و نقاشي ، جشنواره هاي موسيقي ، شهرهاي هنري و موزه اي نظير لندن و پاريس و بناهاي تاريخي و تابستاني بخصوص در تابستان جهانگردان فراواني را از سراسر دنيا جلب مي كند . ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • جهانگردی و صلح 2

  ساكنين آن كشور و يا قاره مي گذارد و بدون شبهه هيچ چيز نمي تواند به اندازه مسافرت يعني حضور در محل افراد را به يكديگر بشناساند . آقاي آنتونيو وانويكه ساويكناك دبير كل جهاني جهانگردي به مناسبت روز جهاني جهانگردي قبل از ترك منصبش در مورد جهانگردي چنين اظهار نظر مي نمايد : تبادل جهانگردان همانگونه كه در ايجاد شكيبايي و سعه صدر در بين ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • جهانگردی و صلح 1

  جهانگردي و صلح و تفاهم بين المللي در تعريفي از سفر معناي ذكر مي گردد: سفر به معناي صلح و صفا ميان دو قوم و ميانجيگري نمودن بين آنها آمده است . چه بسيار اتفاق مي افتد كه در حين سفر و مقصد اشخاص مسافر با افراد مختلف آشنا مي شود و اين آشنايي علاوه بر اينكه موجب تغيير قضاوت هاي آنها درمورد آن قوم و ملت مي گردد ، اساس و شالوده ي دوستي و صلح ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • سیاست و موانع جهانگردی

  سياست و جهانگردي همانگونه كه مطرح شد جهانگردي مشابه پلي مي ماند كه ملت ها را با ديگر ملل جهاني مرتبط مي سازد و از اين طريق ره آورد هاي فراواني را حاصل مي گردد كه از آن جمله است كسب امتيازات سياسي و اقتصادي براي كشور هاي جاذب جهانگردي . محققان بر آنند كه برخي از دولت ها ممكن است براي رسيدن به اهداف خود گسترش رونق جهانگردي را براي ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • طبیعت و توریسم

  طبيعت و توريسم « توريسم سبز » مطالعات انجام شده گوياي اين مطلب است كه عوامل به شرايط محيط طبيعي سهم برجسته اي را در توسعه توريسم در جهانگردي ايفا مي نمايد اين عوامل كه در شكل گيري و توسعه جهانگردي و توريسم نقش اساسي را بر عهده دارد عبارت اند از : آب و هواي مطلوب مناطق كوهستاني ، غار هاي طبيعي ، تنوع ناهمواري ها و نواحي ييلاقي ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • مراکز توریست ها

  مراكز و تسهيلات اقامتي براي توريست ها هر جهانگرد و توريستي بر اساس توان و تمايلش در مراكز اقامتي خاص سكونت مي گزيند ، توريست هايي كه از توان مالي بالاتري برخوردار مي باشند از مراكز جهت سكونت استفاده مي نمايند كه از تسهيلات ويژه اي برخوردار مي باشد . مراكز اقامتي از اشكال متنوعي برخوردار است انواع مختلف هتل ها ، پانسيون ها ، ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • اشکال جهان گردی

  اشكال عمده جهانگردي 1) تفريحي : استفاده از تعطيلات ، استفاده از آب و هواي دلپذير ، گشت و گذار در طبيعت و ... 2) سياسي : شركت در اجلاس هاي بين المللي ، جشن هاي ملي و مذهبي كشور ها و... 3) بازرگاني : شركت در بازار هاي مختلف ، نمايشگاههاي كالا ، بازديد از كارخانه ها و ... 4) ورزشي : شركت در مسابقات ورزشي ، كوهنوردي ، اسكي ، شكار ، قايقراني ، شنا ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • ارتقاء سطح فرهنگ

  ارتقا سطح فرهنگ عمومي بررسي آمار و ارقام در دهه هاي اخير نشانگر اين است كه به موازات رشد فرهنگي و ارتقا سطح آگاهي هاي مردم ، روند جريان هاي جهانگردي روند بيشتري يافته است . افزايش آگاهي انسان ها از جمله عواملي است كه بر حجم جريان هاي جهانگردي تأثير گذارده و آن را متحول نموده است . همچنين در اين جا ميتوان به ارضاء حس كنجكاوي آدمي ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • عوامل موثر در توسعه توریسم 1

  بنابراين انسان ها از اين بابت در سه گروه طبقه بندي جاي مي گيرند : براي انسان هايي كم درآمد اصولاً زمان استفاده از طبيعت و فضا محدود است و جز براي يكي ، دو روز ايام آخر هفته و يا چند هفته در سال نمي تواند در سفر باشد و استراحتي كند فقط بعضي از مشاغل به طور استثنايي در سال دو تا سه ماه تعطيلي دارند مانند فرهنگيان . محدوديت زماني از سويي ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴