• اثرات گردشگری 1

  در حاليکه توريسم، پيوند عاطفي بين فرهنگ ها و انسان ها بر قرار مي سازد. بنابراين بايد از همه امکانات طبيعي و فرهنگي جهت نزديکي فرهنگ ها استفاده کرد. در شناخت رابطه فرهنگ و گردشگری دو نکته حائز اهميت است يکي فرهنگ انفرادي و ديگري فرهنگ همگاني. فرهنگ فردي آموزش ها و مهارت هاي فردي است در حاليکه فرهنگ همگاني از تکامل تدريجي افکار و ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • مشخصات اجتماعی و اقتصادی گردشگران

  11- مشخصات اجتماعي و اقتصادي گردشگران پيشرفت هاي صنعتي در اروپا و آمريکا و بالا رفتن سطح درآمد مردم و طبقات مختلف آن، گسترش راه هاي ارتباطي باعث شد مسافرت همگاني شده و از سال 1950 به بعد يک احتياج عمومي و اجتماعي در آيد. نوع مسافر ت ها با توجه به انگيزه مسافرت و مسايل سياسي و اقتصادي متفاوت است ولي توريست در انتخاب مسافرت آنچنان آزادي ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • حرکت های گردشگری

  10- حرکت هاي گردشگری توريسم پديده اي است که دو عامل انسان و مکان نقش اساسي دارند. شرايط مختلف طبيعي و جغرافيايي مکان، موجبات حرکت هاي انساني فراهم مي کند. اين عوامل و شرايط مي تواند عوامل فرستنده يا جذب کننده باشد. امکانات و رفاه و هم چنين مشکلات زندگي شهري جز عوامل فرستنده و جاذبه هاي گردشگری نيز عوامل جذب کننده محسوب مي شود. شدت و ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • توریسم سازمان یافته

  9- توریسم سازمان یافته در صورتی که مسافرت های جهانگردی طبق برنامه های مشخص و از قبل تعیین شده انجام می پذیرد، توریسم سازمان یافته تحقق می یابد.این مسافرت ها، گروهی و توسط آژانس های خدمات مسافرتی و توریستی شکل می گیرد. نخستین آژانس مسافرتی جهان در نیمه قرن نوزدهم توسط توماس کوک در انگلستان شکل گرفت. تورهای مسافرتی سازمان یافته ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • اشکال گردشگری

  8-اشکال عمده گردشگری باتوجه به مدت طول مسافرت، نوع تاسیساتی که به خدمت گرفته می شود، فصل و چگونگی ساماندهی مسافرت و همچنین انگیزه های گوناگون،اشکال مختلف جهانگردی شکل می گیرد. جهانگردی از نظر زمانی به کوتاه مدت و دراز مدت،از نظر فصلی به زمستانی و تابستانی، از نظر مکانی به زمینی، هوایی و دریایی تقسیم میشود. از نظر انگیزه اشکال ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • تعریف توریست 1

  در سال 1963 سازمان ملل تعریفی رادرباره جهانگرد ارائه کرد : توریست و بازدید کننده موقت کسی است که به منظور تفریح، بازدید و انجام امور درمانی، تجارت، زیارت، ماموریت و... به کشوری غیر از خود سفر می کند مشروط بر اینکه مدت اقامت او از 24 ساعت کمتر و از سه ماه بیشتر نبوده، کسب شغل و پیشه هم مدنظر نباشد. این تعریف از این نظر که نظر اقتصاد ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • تعریف توریست

  7-تعریف توریست اصطلاح گردشگر یا توریست از قرن نوزدهم معمول شد. این واژه ابتدا برای اشراف زادگان فرانسه که برای تکمیل تحصیلات و کسب تجربه به سفر می رفتند و بعد ماجرای سرگرمی و تفریحات و بعدا به کسانی اطلاق می شد که به این منظور به سفر می رفتند. در زبان فارسی ابتدا واژه سیاح و از نیمه دوم قرن بیستم واژه جهانگردی رواج یافت. در اروپا ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • عوامل تکامل توریست 4

  از طرفي بالا رفتن سطح زندگي مردم و امنيت اقتصادي و اجتماعي تضمين شده از سوي حکومت به همراه علاقه مندي به بهبود و ضع زندگي خود توام با حس کنجکاوي نسبت به وضع زندگي ملل ديگر، باعث توسعه توريسم شد. 4-6-ارتقای سطح فرهنگ و بینش اجتماعی: با پیشرفت رسانه های گروهی و بالارفتن سطح آگاهی، مردم از امکانات بالقوه و گذران اوقات فراغت و افکار ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • عوامل تکامل توریست 3

  در فاصله بين دو جنگ جهاني پيشرفت هاي زيادي در شاهراه هاي مواصلاتي در راه هاي ارتباطي و ساختار اتومبيل ها در اروپا ايجاد شد. پيدايش راه آهن در قرن نوزدهم در حمل سريع کالا و نقل و انتقال مسافرين نقش عمده اي ايفا کرد. در کشورهايي مثل فرانسه و ژاپن از اين وسیله استفاده لازم صورت گرفت. حمل و نقل هاي دريايي و رود خانه اي در توسعه توريسم ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • عوامل تکامل توریست 2

  توسعه چشمگير شهرنشيني همراه با توسعه شهر ها از نظر جمعيت و مساحت باعث ايجاد بافت ها و ترکيب هاي مختلف شهري و عوامل ارتباطي و اقتصادي پيچيده اي شدند که خود علاوه بر مزايا باعث نارسايي در مسائل اجتماعي و اقتصادي و زيست محيطي شد. وجود انواع آلودگي ها، کمبود فضاي سبز، فشردگي تاسيسات وساختمان ها، افزايش جمعيت، فقدان وسايل تفريحي و ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • عوامل تکامل توریست 1

  6- عوامل موثر در تکامل توريسم عوامل موثري در طي قرون اخير در رشد، توسعه و تکامل توريسم نقش موثری را ايفا کردند: 1-6-پيدايش شهرها و گسترش شهر نشيني: مهم ترين عامل ايجاد شهر را بايد در مازاد توليد کشاورزي، توسعه شبکه ارتباطي و تمايل بشر به ايجاد زندگي دسته جمعي در کنار يکديگر جست و جو کرد. عامل ارتباطي نقش موثرتري ايفا مي کند. ضمن ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • اثرات انقلاب صنعتی

  5- انقلاب صنعتي و اثرات آن در توريسم انقلاب صنعتي يا تکنولوژيست از دو جهت در شکل يابي گذران اوقات فراغت نقش داشته است: اول از طريق پيدايش و تکوين جوامع شهري و گسترش شهرنشيني و دوم کم شدن زمان کار و تفکیک آن از زمان بيکاري و تعيين يک تقويم روزانه يا هفتگي در نتيجه اصلاح قوانين کار. بنابراين توريسم را پديده شهرنشيني مي نامند که همين ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • معیارهای تقسیم بندی

  4-معيار هاي تقسيم بندي گذران اوقات فراغت گذران اوقات فراغت که جهانگردي نيز يکي از اشکال آنست، تابع دو متغير زمان و مکان است. براساس عامل زمان، گذران اوقات فراغت کوتاه مدت ( چندساعت )، ميان مدت  يک روز (معمولا آخر هفته) و بلند مدت ( يک يا چند هفته ) تقسيم مي شود. براساس عامل مکان نيز مي توان به گذران اوقات فراغت در روستاي محل سکونت، ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • مفهوم فراغت

  3- مفهوم اوقات فراغت و کارکردهای آن نخستین پژوهش های جغرافیایی از گردشگری را می توان زیر بنای مطالعات امروزی اوقات فراغت دانست. جهت شناخت جایگاه توریسم باید مفهوم اوقات فراغت شناخته شود. فراغت یک نیاز همگانی است. کار و فراغت دو جنبه از یک واقعیت است. یک زندگی سالم به کار و فراغت در کنار هم و به شکل مکمل هم نیاز دارند. برای بیشتر ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • پیشینه تاریخی 3

  در آن زمان جوانان و اشراف زادگان فرانسه که برای کسب تجربه به سفر می رفتند را توریست می خواندند. با دگرگونی ها در ساختار اقتصادی – اجتماعی اروپا در قرن 18 تا 19، مسافرت به سواحل دریا برای استراحت جای سفرهای سنتی و آموزشی را گرفت که به آن مسافرت بزرگ می گویند که ویژه طبقات مرفه اروپایی بود. از قرن نوزدهم به بعد، تحولاتی در جهانگردی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • پیشینه تاریخی 2

  سفرهایی که به شکل علمی و رفت و آمدهای بازرگانی صورت می گرفت، بیانگر عظمت اسلام در مسئله گردشگری و جهانگردی می باشد. علم جغرافیا از قرن سوم در بین جغرافیدانان مسلمان رونق گرفت و با کتاب صوره الارض خوارزمی، رونق گرفت. بعد از آن بسیاری از جغرافیدانان مسلمان از جمله مقدسی، بلاذری، ابن خردادبه، استخری، مسعودی، ابودلف، ابوزید سیرافی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • پیشینه تاریخی 1

  2- پيشينه تاريخي گردشگری گردشگری بر بنياد عامل اساسی سفر و جابه جايي قرار دارد. در نتيجه دگرگوني هاي آن تابع متغير هاي مختلفي از قبيل دگرگوني هاي ناشي از انگيزه سفر و وسيله حمل ونقل مي باشد. قديميترين اشكال جهانگردي كه در اروپا بسيار رايج بوده، مسافرت هاي اشراف و شاهزاده هاي جوان به منظور آشنايي با شيوه هاي مختلف حكومت و زندگي ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴  

 • فصل دوم

  فصل دوم رشد تكاملي گردشگری و ارزش هاي آن 1- مقدمه گردشگری پديده اي كهن است كه بر پايه حركت و جابجايي انسان استوار است. دگرگو نيها و تحولاتي كه در قرون 18 و 19در ساختار اجتماعي اروپا رخ داد، به تدريج مسافرت هاي تفريحي را امكان پذير و رشد گردشگری را منجر شد. انقلاب صنعتي و متعاقب آن مشكلات شهري، ايجاد راه هاي ارتباطي و وسائط نقليه، ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۴